Rhetoric, Management, HR, development
– for a sustainable future

About me:


Jag är omtänksam, bra på att planera och organisera. Jag är analytisk och har ett kritiskt öga. Jag gillar att granska idéer & koncept. Jag har en tro på att hålla högt i tak – behärska konsten att ta initiativ såväl som att använda ett lyssnande öra för att skapa vägen mot framgång.

Jag har utbildat mig inom retorik och är specialiserad inom rådgivning och utbildning. Jag har även utbildning inom HR. Arbetsrätt och psykosocial arbetsmiljö ligger mig varmast om hjärtat. Mitt intresse är att analysera, tolka och förstå vad som fångar människans intresse och hur människan påverkas av normer, social tillhörighet och kultur.

Jag tror att hållbarhet är en av de viktigaste faktorerna för att hålla sig aktuell på framtidens marknad samt att ha förmågan att kommunicera ut detta till sina kunder. Jag vill vara med och utveckla och förbättra företag och hjälpa företag kommunicera bättre både internt och externt för att behålla och utveckla organisatinen.

Min passion...
...är att få människor & grupper att växa & utvecklas i trygga miljöer.

Min vision är att arbeta inom HR, Arbetsrätt, Psykosocial Arbetsmiljö Retorik, Ledarskap & Kommunikation.

Jag vill vara med & påverka, anpassa och utveckla!


 Malin Lindelöf

 Stockholm, Sverige

Retorik C – Hållbar Utveckling
Södertörns Högskola | HT 2020


Arbetsmarknadskunskap med Management I &II

 Stockholm Universitet | 2019 - 2020

Arbetsrätt I & II, Ledning, Organisation, Arbetsmarknadsekonomi,

Psykosocial Arbetsmiljö


Butiksmedarbetare

Hemköp | 2018 - 2019

Arbete i färdigmatsavdelningen & ansvarade för Picadeli salladsbar. Beräknade åtgång och ansvarade för beställningar, hygien och säsongsanpassning inom området. Ett stort fokus på kundservice. Utöver mina dagliga sysslor engagerade jag mig även i fackliga frågor och ärenden vilket har fått mig att växa som person.


Utbytestermin Holland

Tillburg University | VT 2018 

Att ta steget och flytta utomlands gjorde att jag växte enormt som person,  fick nya vänner och många nya erfarenheter, dessutom förbättrades mina språkkunkaper.

Jag läste breddningsstudier inom HR, Spanska och Retorik. Jag bodde i studentkorridor och delade faciliteter med 18 personer vilket var en lärorikt, utmanande och rolig upplevelse.


Studentambassadör

Södertörns Högskola | 2016 - 2018

Arbete med föreläsningar, presentatör, mäss-utställare & med skräddarsydda informationsträffar. Att organisera & tala inför stora grupper ingick i arbetsbeskrivningen, utveckling av material och målgruppsampassning var ständigt aktuellt.


Ledarskap & Kommunikation

Marina Läroverket | 2012 - 2015

Kassapersonal
Zetas finsmakarens handelsträdgård | 2014 - 2017

Kundservice och bemötande i en butik där många bollar skulle hållas i luften samtidigt


Retorikkonsult – Rådgivning & Utbildning

Södertörns Högskola | 2015 - 2018

Programbeskrivning från sh.se
"Programmet är inriktat på hur man planerar, kvalitetssäkrar och genomför utbildning med syfte att förbättra olika slags verksamheter. Du får exempelvis analysera texter ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och utifrån det föreslå förändrad kommunikationsstrategi, och därmed aktivt arbeta med inkludering. Det ingår även övningar i konsten att lyssna och skapa förutsättningar om inkluderande samtal i organisationer, till exempel skrivövningar med koppling till frågor om språkpolitik och informationsetik, som syftar till att främja demokrati". 

Ordförande AKPA
Stockholms Universitet| 2019-2020

Grundade ett studentråd, drivit uppstarts- & utvecklingsarbete, varit med i framtagningen av nya kurser för institutionen Sofi & arbetat med kvalitetshöjning av befintliga kurser inom avdelningen Sofi.ERFARENHETER

Nedan finns mina meriter, utbildningar samt tidigare arbetenPROJEKTCopyright © Alla rättigheter förbehållna