VAD JAG ÄR BÄST PÅ


KOMPETENSER


 Planera 90%

Organisera 90%

Analysera - 80%

Kritiskt granska- 90%

Lyssna - 85%

Publikationer

Aktuell Hållbarhet

Debattartikel i Aktuelll Hållbarhet skriven av mig och Mattias Golmann, hållbarhetschef på Sweco, om att gå från tanke till handling i klimatfrågor, publicerad   2021-03-03.

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/snabb-klimatomstallning-kraver-bred-delaktighet/?fbclid=IwAR1PmbeMHoJx-uNtGGf3VtuPhtvF6yC60cZZWtways153SbmhFuMEwCz598#

Jönköpings-Posten

Debattartikel i Jönköpingsposten skriven av mig och Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Dags för en nationell klimatenkät i Sverige, publicerad

2021-03-12

https://www.jp.se/artikel/sweco-dags-for-en-nationell-klimatenkat-i-sverige

Norran

Debattartikel i Norran skriven av mig och Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Dags för en nationell klimatenkät i Sverige, publicerad

2021-03-21

https://norran.se/artikel/jvenp0er