PROJEKTBRF 2.0 


Anlitad för att kartlägga och analysera företagskultur. Stötta HR samt VD för kommande personalexpansion. Genom rådgivning och förslag efter att kartläggningen var genomförd – exempelvis djupintervjuer av personal, HR och VD – gjordes en sammanställning av förbättringsförslag & idéer för att underlätta företagets  personalexpansion.


  • Företagskultur
  • Organisationsutveckling

Försvarsmakten Livgardet


Kartlägga & granska möteskulturen för att ge förslag om förbättrade möten. Livgardes utbildningsenhet hade fått ny konstruktion då avdelningar sammanfogats.


  • Möterkultur 

Scania


Genomförd retorikutbildning inom presentationsteknik under en halvdag på Scanias utveckling & forskningsenhet. Målet med utbildningen var att ge en retorisk verktygslåda för att förbättra deltagarnas möjlighet att målgruppsanpassa sina presentationer.


  • Presentationsteknik
  • Utbildning